Our partners

 

11. Ministria e Tregtise dhe industrise
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë 
Agjensia për Barazi Gjinore/ Agency for Gender Equality
Agjensia për Barazi Gjinore
Caritas-i Zviceran/ Caritas Switzerland
Caritas-i Zviceran 
Celim Milano
Celim Milano

 

 

 

 

Qendra për Ndërmarrje Private Ndërkombëtare/ CIPE – Center for International Private Enterprise
Qendra për Ndërmarrje Private Ndërkombëtare
Komisioni Europian / EC – European Commission
Komisioni Europian
Fondacioni Europian për Trajnime/  ETF – European Training Foundation
Fondacioni Europian për Trajnime
MBPZHR -Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural / MAFRD – Ministry of Agriculture, Forestry and Rural Development
MBPZHR -Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural 
Komuna e Gjilanit /  Municipality of Gjilan
Komuna e Gjilanit 
Komuna e Gjakovës /  Municipality of Gjakova
Komuna e Gjakovës

 

 

 

 

 

Ministria e Punëve të Jashtme të Danimarkës /  Ministry of Foreign Affairs of Denmark
Ministria e Punëve të Jashtme të Danimarkës
RTV 21
RTV 21
Agjensia Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim /  SDC - Swiss Agency for Development and Cooperation
Agjensia Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim
Aleanca Ndërkombëtare e Grave TIAW – The International Alliance for Women
Aleanca Ndërkombëtare e Grave 
UN-Women
UN-Women

 

 

 

 

 

 

UNDP - United Nations Development Programme
UNDP – United Nations Development Programme
Ambasada e Shteteve të Bashkuara në Prishtinë / Embassy of the United States of America in Prishtina
Ambasada e Shteteve të Bashkuara në Prishtinë 
Rrjeti i Grupeve të Grave të Kosovës / Kosova Women’s Network
Rrjeti i Grupeve të Grave të Kosovës
19. AKB
Aleanca Kosovare e Biznesit 
South East European Centre for Entrepreneurial Learning
South East European Centre for Entrepreneurial Learning
GTF – Gender Task Force
GTF – Gender Task Force

 

 

 

 

 

 

 

JIC – Jakova Innovation Center
JIC – Jakova Innovation Center
ICK – Innovation Centre Kosovo
ICK – Innovation Centre Kosovo
RCC - Regional Cooperation Council
RCC – Regional Cooperation Council
Komuna e Mitrovicës / Municipality of Mitrovica
Komuna e Mitrovicës 
Komuna e Pejës / Municipality of Peja
Komuna e Pejës 
GIZ
GIZ

 

 

 

 

 

 

SHGPAZ- Shoqata e Grave Profesioniste Afariste e Zejtare të Shqipërisë
SHGPAZ- Shoqata e Grave Profesioniste Afariste e Zejtare të Shqipërisë
logo_teb
TEB
Advance Global Capital
Advance Global Capital
Print Friendly

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *