Home / Kategorizimi / Punëtori me grupin e grave nga Gjakova dhe Gjilani

Punëtori me grupin e grave nga Gjakova dhe Gjilani

PGr2     PGr1

Shkurt,  2014

Në kuadër të projektit “Mbështetje grave sipërmarrëse në agrokulturë 2012-2015”, SHE-ERA organizojë puntorinë një ditore me grupin e grave “Think Tank”, përfituese të projektit në regjionin e Gjakovës, dhe punëtorinë me grupin e grave të regjionit të Gjilanit (Komuna e Vitis).

Në këtë punëtori gratë “Ambasadore”, diskutuan për problemet me të cilat ballafaqohen gjatë zhvillimit të aktiviteteve të tyre afaristë, identifikuan dhe paraqitën nevojat për të rekomanduar hapat e nevojshëm për nxitjen dhe interesimin e institucioneve vendimmarrëse që të trajtohen dhe të përfitojnë në mënyrë të barabartë nga të gjitha shërbimet dhe skemat financiare të cilat ofrohen nga institucionet qeveritare. Gratë ndër tjera kërkuan përfshirjen e tyre të barabartë në agjendat e qeverisë si në nivel lokal dhe atë qëndrorë. Qëllimi i punëtorive ishte adresimi i rekomandimeve dhe mbështetja e grave fermere në dy regjionet (Gjakovë dhe Gjilan) nga politik-bërësit, shoqëria civile dhe partnerët tjerë zhvillimore.

Print Friendly

About Shkelzen Morina

Check Also

IMG_1472

Shoqata Afariste e Gruas SHE-ERA mbajti sot punëtorinë një ditore me teme:

Shoqata Afariste e Gruas SHE-ERA mbajti sot punëtorinë një ditore me teme: ” Ndërmarrësia si …