Home / Kategorizimi / “Integrimi i Komunitetit RAE në Jetën Ekonomike në Rajonin e Gjakovës”, (financuar nga UNMIK)

“Integrimi i Komunitetit RAE në Jetën Ekonomike në Rajonin e Gjakovës”, (financuar nga UNMIK)

“Integrimi i Komunitetit RAE në Jetën Ekonomike në Rajonin e Gjakovës”, (financuar nga UNMIK)
SHE-ERA vazhdon të ndihmojë në ngritjen e kapaciteteve menaxhuese të grave të komunitetit RAE, në Komunën e Gjakovës, përmes trajnimeve të biznesit, këshillimeve, monitorimit dhe mentorimit. Grupi i parë prej 20 grave dhe vajzave përfituese të fshatit Berkoc, kanë përfunduar me suksese trajnimin dhe janë të gatshme të ofrojnë shërbimet për pastrim, të cilat  do të menaxhohen nga SHE-ERA. Shërbimet do ju ofrohen shtëpive, bizneseve, organizatave, banesave kolektive dhe institucioneve te tjera në nevojë. Ndërsa grupi i dyte i grave përfituese nga lagjja Ali Ibra në Koloni janë duke e ndjekur trajnimin një mujor i cili pritet të përfundoj në fund të muajit Prill 2016.

Print Friendly

About Shkelzen Morina

Check Also

IMG_1472

Shoqata Afariste e Gruas SHE-ERA mbajti sot punëtorinë një ditore me teme:

Shoqata Afariste e Gruas SHE-ERA mbajti sot punëtorinë një ditore me teme: ” Ndërmarrësia si …