Home / Kategorizimi / Me datë 11 Shkurt 2016, u mbajt konferenca “Gratë Sipërmarrëse në Bujqësi 2012-2015”

Me datë 11 Shkurt 2016, u mbajt konferenca “Gratë Sipërmarrëse në Bujqësi 2012-2015”

Me datë 11 Shkurt 2016, u mbajt konferenca “Gratë Sipërmarrëse në Bujqësi 2012-2015”

1konferenca_G _Sip_ne_Buj 2012_20153konferenca_G _Sip_ne_Buj 2012_2015Shoqata Afariste e Gruas ‘SHE-ERA’ organizojë konferencën “Gratë Sipërmarrëse në Agro/Bujqësi 2012-2015”. Kjo konferencё ёshtё pjesё e programit 4 vjeçar “Mbёshtetja e Grave Sipёrmarrёse nё Agrokultur ё” i mbështetur nga Ministria e Punëve të Jashtme të Danimarkës. Gratë pjesёmarrёse u informuan për programet e zhvillimit tё bujqёsisё nё vitin 2016, e të cilat do tё ofrohen nga MBPZH, nga drejtorite komunale për zhvillim të agro/bujqësisë si dhe nga Agjencionet Ndërkombëtare (USAID dhe ADA Austriake).

Gjatё konferencёs u bё prezentimi i publikimit “Mbështetja për Gratë Sipërmarrëse në Bujqësi 2012-2015”, si dhe shfaqën 10 filma të shkurtër dokumentar qё paraqesin shembuj të suksesshёm të grave fermere. Konferenca ishte rast i mirё pёr pjesёmarrёset qё tё a2konferenca_G _Sip_ne_Buj 2012_2015dresojnё  nevojat, problemet dhe sfidat e tyre nё qasje në informata, burime financiare dhe sfidat e plasimit të produkteve në tregjet vendore dhe rajonale.

Kliko >>> Për Më shum informacion

Print Friendly

About Shkelzen Morina

Check Also

IMG_1472

Shoqata Afariste e Gruas SHE-ERA mbajti sot punëtorinë një ditore me teme:

Shoqata Afariste e Gruas SHE-ERA mbajti sot punëtorinë një ditore me teme: ” Ndërmarrësia si …