Home / Kategorizimi / Shpërndarja e Makinave Mjelëse për Gratë Fermere mbështetur financiarisht nga organizata “Help”

Shpërndarja e Makinave Mjelëse për Gratë Fermere mbështetur financiarisht nga organizata “Help”

ShHElp1 ShHElp2Shpërndarja e Makinave Mjelëse për Gratë Fermere mbështetur financiarisht nga organizata “Help”

Gratë fermere përfituese të Shoqatës Afariste të Gruas SHE-ERA nga katër komuna të Kosovës (Gjakovë, Pejë, Mitrovicë dhe Gjilan)sot u paisen me Makina Mjelëse.
21 makinat mjelëse që u shpërndan anëtareve të SHE-ERA’s ishin donacion i Organizatës gjermane “Help”.

Print Friendly

About Shkelzen Morina

Check Also

IMG_1472

Shoqata Afariste e Gruas SHE-ERA mbajti sot punëtorinë një ditore me teme:

Shoqata Afariste e Gruas SHE-ERA mbajti sot punëtorinë një ditore me teme: ” Ndërmarrësia si …