Home / Kategorizimi / “Sfidat dhe mundësitë e të bërit biznes në Nivel Lokal”

“Sfidat dhe mundësitë e të bërit biznes në Nivel Lokal”

Sfidat dhe mundësitë e të bërit biznes në Nivel Lokal04 Sot në Gjakovë u mbajt konferenca mbi lansimin e projektit “Sfidat dhe mundësitë e të bërit biznes në Nivel Lokal” organizuar nga IFK –  Iniciativa e Femrës Kosovare  dhe tri organizata partnere Sfidat dhe mundësitë e të bërit biznes në Nivel Lokal02(SHE-ERA, LGC dhe OJQ ELITA – VITI) në kuadër të projektit “Fuqizimi i Kapaciteteve Ndërmarrëse të Grave ne Biznes” mbështetur nga Ambasada Britaneze në Kosovë u mbajt sot në Gjakovë. Sfidat dhe mundësitë e të bërit biznes në Nivel Lokal03Pjesëmarrës në këtë konference ishin Ambasadori Britanez në Kosovë Z. O’ Connell, përfaqësues të katër organizatave implementuese të projektit, zyrtar komunal, përfaqësues të shoqërise civile si dhe gra ndërmarrëse. Qëllimi i këtij projekti është arritja e bashkëpunimit ndëretnik të grave sipërmarrëse dhe të atyre me biznese të pa regjistruara nga rajoni I Prishtinës, Gjakovës, Pejës, Gjilanit dhe Mitrovicës permes ndërtimit të kapaciteteve, ndihmës teknike dhe inciativave avokuese.

Rekomandimet e dala nga ky takim ishin bashkëpunimi i ngushtë në mes të institucioneve qeveritare dhe joqeveritare si dhe promovimi dhe mbështetja e grave sipërmarrëse dhe ideve të tyre të biznesit.

Print Friendly

About Shkelzen Morina

Check Also

IMG_1472

Shoqata Afariste e Gruas SHE-ERA mbajti sot punëtorinë një ditore me teme:

Shoqata Afariste e Gruas SHE-ERA mbajti sot punëtorinë një ditore me teme: ” Ndërmarrësia si …