Home / Kategorizimi (page 4)

Kategorizimi

“Integrimi i Komunitetit RAE në Jetën Ekonomike në Rajonin e Gjakovës”, (financuar nga UNMIK)

Integrimi i Komunitetit RAE 1

“Integrimi i Komunitetit RAE në Jetën Ekonomike në Rajonin e Gjakovës”, (financuar nga UNMIK) SHE-ERA vazhdon të ndihmojë në ngritjen e kapaciteteve menaxhuese të grave të komunitetit RAE, në Komunën e Gjakovës, përmes trajnimeve të biznesit, këshillimeve, monitorimit dhe mentorimit. Grupi i parë prej 20 grave dhe vajzave përfituese të …

Read More »

“Integrimi i Komunitetit RAE në Jetën Ekonomike në Rajonin e Gjakovës”, (financuar nga UNMIK)

Integrimi i Komunitetit RAE 2

“Integrimi i Komunitetit RAE në Jetën Ekonomike në Rajonin e Gjakovës”, (financuar nga UNMIK) SHE-ERA, vazhdon të ndihmojë në ngritjen e kapaciteteve menaxhuese të femrës kosovare, përmes trajnimeve të biznesit, këshillimeve, monitorimit dhe mentorimit. Katërdhjetë (40) gra dhe vajza nga komuniteti RAE, do të përfitojnë nga këto shërbime. Gjithashtu, gjinia …

Read More »