Home / Kategorizimi (page 20)

Kategorizimi

Fuqizimi i Grave Sipërmarrëse në Agrokulturë 2012-2015

Capture1

SHE-ERA, në kuadër të programit të saj, me fillim në Janar 2012, në vazhdimësi është duke rritur kapacitetet menaxhuese të grave sipërmarrëse në zonat rurale në katër regjione të Republikës së Kosovës (Gjakovë, Gjilan, Pejë dhe Mitrovicë), të cilat konsiderohen regjione me potencial të zhvillimit të agrokulturës. Ky program është …

Read More »

Mbështetje Grave Sipërmarrëse në Agrokulturë në Regjionin e Mitrovicës

Capture

 Mbështetje Grave Sipërmarrëse në Agrokulturë në Regjionin e Mitrovicës  Shoqata e Gruas Afariste SHE-ERA, e përkrahur nga Ministria e Punëve të Jashtme të Danimarkës është duke vazhduar zbatimin e projektit 4 vjeçar 2012-2015, për ngritjen e kapaciteteve menaxhuese të grave dhe vajzave sipërmarrëse në agrokulturë edhe në regjionin e Mitrovicës duke përfshirë …

Read More »

Antigona Bushaj, përfituese e kursit të biznesit “ Si të fillojmë një biznes të suksesshëm”

Antigona Bushaj, përfituese e kursit të biznesit  “ Si të fillojmë një biznes të suksesshëm”

Antigona Bushaj ishte njëra nga përfitueset  e kursit të biznesit “ Si të fillojmë një biznes të suksesshëm”, të mbajtur gjatë vitit 2012 në Novosellë të poshtme (regjioni i Gjakovës). Antigona rrjedhë nga një familje me traditë shumëvjeçare në kultivimin  e shumë kulturave bujqësore po ashtu  edhe në blegtori.E rritur …

Read More »