Home / Kategorizimi (page 10)

Kategorizimi

Hapat drejt suksesit që përshkroi znj. Mejreme Hajdari

MejremeHajdari

SHE-ERA, përmes projektit të ofruar “Mbështetje Grave Sipërmarrëse në Agrokulturë 2012-2015”, (financuar nga Ministria e Punëve të Jashtme të Danimarkës), ka zgjuar interesim të lartë të grave fermere për të bërë biznes. Shembull të mirë drejt suksesit e tregon edhe Znj. Mejreme Hajdari nga fshati Cërmjan në Rajonin e Gjakovës.Znj.Hajdari, …

Read More »

„PLATFORMA E GRAVE SIPËRMARRËSE NË KOSOVË“

Puntoria-01

Punëtoria: „PLATFORMA E GRAVE SIPËRMARRËSE NË KOSOVË“ Shoqata  Afariste e Gruas SHE-ERA me mbështetje të Gender Task Force, mbajti punëtorinë me Zyrtaret për Barazi Gjinore të Komunave të Kosovës për përkrahjen e „Platformës së Grave Sipërmarrëse në Republiken e Kosovës“(PGSK), në përputhje me Aktin e Bizneseve të Vogla për Evropë. Qëllimi …

Read More »